N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine - C6H5CON(OH)C6H5 - CAS: 304-88-1
Giá Bán : Liên hệ

N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine / 

Benzoyl Phenyl Hydroxylamine / N-Benzoyl Phenyl Hydroxylamine / N-Benzoyl Phenyl Hydroxylamine / Phenyl Hydroxylamine / N-Phenyl Benzoyl Hydroxamic Acid / Thuốc thử Tantalum / N-Benzoylhydroxylamine-N-Hydroxylamine / N-Benzoylhydroxylamine / N-Hydroxylamine Benzoylhydroxylamine / BPHA / BPA

CTHH: C6H5CON(OH)C6H5 

CAS: 304-88-1

Tính chất: tinh thể hoặc bột hình kim màu trắng. Ổn định với ánh sáng, nhiệt và không khí. 

Hòa tan trong etanol, benzen, ete, cloroform, xyclohexanone và axit axetic băng, rất ít tan trong nước lạnh. 

Độ hòa tan trong nước nóng khoảng 0,5%.

Công dụng:

Nghiên cứu hóa sinh. Phương pháp đo quang xác định vanadi. Tách tantali và niobi. Xác định trọng lượng của scandium, zirconium, molypden, berili, sắt, titan, nhôm và đồng. Xác định màu coban, xeri, titan và vanadi.  

G

0984636355