Thuốc thử Folin phenol
Giá Bán : 600.000₫

Thuốc thử Folin phenol 1mol/L

Quy cách: 100/500ml

Điều kiện bảo quản: 2 ~ 8 ℃

Thuốc thử Folin-Ciocalteu (FCR) hoặc thuốc thử phenol của Folin hoặc thuốc thử Folin-Denis, còn được gọi là phương pháp tương đương axit gallic (GAE), là một hỗn hợp của phosphomolybdate và phosphotungstate được sử dụng để đo màu trong ống nghiệm của chất chống oxy hóa phenol và polyphenol. Nó được đặt theo tên của Otto Folin.

Thuốc thử không chỉ đo phenol mà sẽ phản ứng với bất kỳ chất khử nào. Do đó, nó đo tổng khả năng khử của một mẫu, không chỉ các hợp chất phenolic. Thuốc thử này là một phần của xét nghiệm protein Lowry, và cũng sẽ phản ứng với một số hợp chất chứa nitơ như hydroxylamine và guanidine. Thuốc thử cũng đã được chứng minh là phản ứng với thiols, nhiều vitamin, gốc nucleotide guanin, bộ ba glyceraldehyde và dihydroxyacetone, và một số ion vô cơ. Sự tạo phức đồng làm tăng khả năng phản ứng của phenol đối với thuốc thử này.

Thuốc thử này khác với thuốc thử Folin, được dùng để phát hiện các amin và các hợp chất chứa lưu huỳnh.

G

0984636355